Per a una alimentació sana

5 al Dia

Funcionament de la campanya

L’eix central de la Campanya consisteix en una visita a les instal·lacions de Mercabarna. Al voltant d’aquesta activitat se’n desenvolupen tres més, que es complementen: treball a l’escola previ i posterior a la visita a Mercabarna i treball a casa.

Treball a l’escola

Treball a l’escola previ a la visita a Mercabarna. S’envia a les escoles que participen a la campanya un dossier d’informació amb activitats perquè sigui treballat a classe abans de la visita que es realitzarà a Mercabarna. També s’envia un qüestionari sobre hàbits de compra d’aliments per a les famílies dels escolars i un altre sobre hàbits de consum per als nens, que posteriorment són processats i analitzats.


Després de la visita, els nens i professors s’emporten material didàctic, amb diverses propostes per continuar treballant el tema a classe d’una forma amena i divertida. També es proposen a les escoles activitats pedagògiques complementàries sobre "5 al dia".

Funcionament
  • Campanya organitzada per:

    AGEMmercabarna
  • Amb la col·laboració de:

    Generalitat de Catalunya

Desenvolupat per:

Internext